Ο όμιλος

Τοπική προσέγγιση, παγκόσμια πρότυπα

Από το 2004, η εταιρεία μας είναι οργανικό μέλος του ομίλου Alexander Hughes International.

Η Alexander Hughes International, με παρουσία στην αγορά από το 1957, είναι ένας από τους ηγετικούς ομίλους εξεύρεσης και επιλογής στελεχών διεθνώς, παρέχοντας τις υπηρεσίες του μέσα από ένα ομοιογενές δίκτυο τοπικών εταιρειών στις χώρες που δραστηριοποιείται.

Ο Όμιλος εδρεύει στο Παρίσι και μέσω του δικτύου των θυγατρικών του εταιρειών έχει ολοκληρωμένη παρουσία διεθνώς.