Η Εταιρεία

Η HR Quest / Alexander Hughes ιδρύθηκε το 2000 και έχει σαν αποκλειστικό σκοπό την εξεύρεση, αξιολόγηση και επιλογή στελεχών για λογαριασμό επιχειρήσεων μέσω απευθείας προσέγγισης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπηρεσίες

Εστιασμένοι στις δικές σας ανάγκες

Εξεύρεση Ανώτερων Στελεχών
Εξεύρεση στελεχών στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας και επαγγελματισμού

Εξεύρεση και επιλογή Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Εξεύρεση των πλέον ικανών στελεχών τα οποία μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να συνεισφέρουν στρατηγικά στην ανάπτυξη της εταιρείας σας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Εξεύρεση Μελλοντικών Ηγετών
Εξεύρεση νέων και ανερχόμενων στελεχών με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ξεχωρίζουν, τα οποία προορίζονται για τις μελλοντικές θέσεις υψηλής ευθύνης.

Αξιολόγηση Στελεχών και Ομάδων
Αναγνώριση των ισχυρών σημείων και των αναγκών ανάπτυξης των στελεχών της εταιρείας σας, με γνώμονα τη στρατηγική της, με εξειδικευμένη μεθοδολογία που οδηγεί σε συγκρίσιμα αποτελέσματα σε σχέση με τα δεδομένα της αγοράς.