Η ομάδα

Διαφορετικές απόψεις, ποιοτικό αποτέλεσμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσφατα Newsletters

Δείτε τα πιο πρόσφατα Newsletters σε μορφή PDF.

04/04/2011
Sustainable development: constraints or opportunity?
1/3/2012
Blue Ocean Strategy: Making Competition Irrelevant
03/04/2009
Passion - Commitment - Daring
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ

Η εταιρεία

Ο ιδανικός σας συνεργάτης

Η HR Quest / Alexander Hughes ιδρύθηκε το 2000 και έχει σαν αποκλειστικό σκοπό την εξεύρεση, αξιολόγηση και επιλογή στελεχών για λογαριασμό επιχειρήσεων μέσω απευθείας προσέγγισης.

Η εταιρεία μας λειτουργεί σαν αφοσιωμένος συνεργάτης σας στην προσπάθεια προσέλκυσης και επιλογής των κατάλληλων στελεχών, προκειμένου να υλοποιήσετε το όραμα και την στρατηγική της επιχείρησής σας. Οι πελάτες μας αναγνωρίζουν ότι η HR Quest / Alexander Hughes παρέχει ιδιαίτερα ποιοτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν διεξοδική και άκρως επαγγελματική έρευνα, εκτεταμένη αξιολόγηση, τακτική ενημέρωση για την πρόοδο του έργου καθώς και λεπτομερείς εκθέσεις αναφορικά με τα στελέχη που προτείνουμε.

Οι θέσεις που αναλαμβάνουμε είναι νευραλγικής σημασίας για την ανάπτυξη και το μέλλον της επιχείρησής σας, και τυπικά αφορούν τις εξής κατηγορίες στελεχών:

 • Διευθύνοντες Σύμβουλοι / Διευθυντές Λειτουργιών
 • Μέλη Διοικητικής Ομάδας
 • Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη
 • Καταξιωμένα Στελέχη σε εξειδικευμένους τεχνικούς τομείς
 • Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Οι πελάτες της HR Quest / Alexander Hughes απολαμβάνουν τα ακόλουθα προνόμια:

 • Συνεργασία με συμβούλους που διαθέτουν επιτυχημένη επαγγελματική εμπειρία στην αγορά καθώς και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εκπαίδευση.
 • Προσωπική προσέγγιση και συμμετοχή των συμβούλων στην επίβλεψη και υλοποίηση των έργων στελέχωσης.
 • Καταρτισμένη και έμπειρη ομάδα ερευνητών.
 • Έρευνα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του έργου καθώς και στις ιδιαιτερότητες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος τους.
 • Ακεραιότητα, εχεμύθεια και επαγγελματισμό σε όλο το φάσμα των ενεργειών μας.
 • Προσέγγιση η οποία οδηγεί σε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης.
 • Υποστήριξη ενός ηγετικού και οργανικά συνδεδεμένου πολυεθνικού Ομίλου με εφάμιλλο επίπεδο υπηρεσιών σε διεθνή κλίμακα.
 • Αναγνωρισμένο όνομα στον τομέα Εξεύρεσης Στελεχών που εγγυάται την επιτυχή ολοκλήρωση δύσκολων και σύνθετων έργων στελέχωσης.